XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy gremiów naukowych miasta Torunia oraz środowiska samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostaje utworzona Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza. Na rok 2023 przypada jej inauguracja i ogłoszenie pierwszej edycji Nagrody. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja.

Nagrodę otrzyma polski badacz – autor publikacji z zakresu historii prawa, historii ustroju, historii kultury lub historii najnowszej, która ukazała się w 2022 r. Do Nagrody może być zgłoszona praca zbiorowa.

Patron Nagrody, zmarły w 2022 roku Profesor Stanisław Salmonowicz, był jednym z najwybitniejszych polskich naukowców, znakomitym znawcą historii nowożytnej, historii państwa, prawa, a także nauki, szkolnictwa i kultury oraz najnowszej historii Polski. Przez całe życie reprezentował bezkompromisową postawę moralną, zwłaszcza w czasach komunizmu, mimo że był inwigilowany i represjonowany.

Nagradzając tych autorów publikacji, którzy kontynuują jego dzieło, angażując się  w badania problemów społecznych, politycznych i prawnych z przeszłości dawnej i niedawnej, pragniemy upamiętniać osobę i dorobek Profesora Stanisława Salmonowicza. Fundatorem Nagrody, której wysokość wynosi 20 tys. zł, jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku z klauzulą RODO dostępne są poniżej oraz w plikach do pobrania na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/nagroda-marszalka-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-im-profesora-stanislawa-salmonowicza/

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o nagrodę.docx

Zasady i tryb przyznawania nagrody.docx

 

 

 

 

 

 

Konferencja w Toruniu