XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych

O Zjeździe

 

Nasz Zjazd jest kolejną odsłoną w ramach cyklu ogólnopolskich konferencji historyków prawa, ustroju, prawa rzymskiego i myśli polityczno-prawnej. Odbędzie się w dniach 21-23 września 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3.

Tematem obrad będzie „Znaczenie historii prawa dla współczesnego dyskursu prawniczego”. Zasadniczym przedmiotem konferencji w 2023 r. jest zatem przydatność dyscyplin historycznoprawnych dla nauki i dydaktyki. Chcemy sięgnąć po tematy z zakresu prawa publicznego, prywatnego oraz myśli polityczno-prawnej.

Na zgłoszenia oczekujemy do 30 października 2022 r. – w formie rejestracji internetowej na stronie https://zjazdhistoriaprawa.umk.pl/?task=participant&action=register lub poprzez wysłanie formularza na adres: zjazdhpr@umk.pl.

Na tytuły referatów i abstrakty oczekujemy do 31 maja 2023 r. Rejestrując się za pośrednictwem formularza na stronie Zjazdu należy wpisać tytuł referatu lub informację: "Tytuł referatu zostanie przesłany w późniejszym terminie".

Wysokość opłaty konferencyjnej będzie wynosić 600 zł. W ramach tej opłaty mieścić się będą koszty wyżywienia i wydania publikacji pokonferencyjnej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przewidujemy opłatę ulgową dla osób emerytowanych i doktorantów w wysokości 400 zł. Przewidywane opłaty nie obejmują kosztów noclegów.

Serdecznie zapraszamy do Grodu Kopernika w roku uniwersyteckich obchodów 550. rocznicy urodzin Wielkiego Astronoma – Toruńczyka!

 

 

Prof. dr hab. Danuta Janicka                                     dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK

  

 

Formularz rejestracyjny do pobrania

Konferencja w Toruniu