XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych

Opłaty konferencyjne

Wysokość opłaty konferencyjnej będzie wynosić 600 zł. W ramach tej opłaty mieścić się będą koszty wyżywienia i wydania publikacji pokonferencyjnej w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przewidujemy opłatę ulgową dla osób emerytowanych i doktorantów w wysokości 400 zł. Przewidywane opłaty nie obejmują kosztów noclegów.

 

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy Zjazdu:

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

 

Dopisek: Zjazd Historyków Prawa, imię i nazwisko

Konferencja w Toruniu